Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • Luận văn phân tích một cách toàn diện, sâu sắc các khía cạnh pháp lý về trình tự tố tụng trong việc giải quyết án ly hôn thông qua thực tiễn công tác giải quyết án ly hôn tại Tòa án hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó luận văn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết vụ án ly hôn nói riêng và pháp luật tố tụng dân sự nói chung. Và cũng từ những bất cập, tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng trong giải quyết án ly hôn tại Tòa án Hải Phòng tác giả có một số kiến nghị về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Hải Phòng nói riêng và toàn ngành Tòa án nói chung để có thể đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự khi tham gia tố tụng, hạn chế những tồn tại có thể xảy ra trong việc giải quyết án ly hôn tại ...

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Vân Anh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • Ly hôn có yếu tố nước ngoài là một vấn đề rộng, trong luận văn này tác giả chỉ đi sâu nghiên cứu một số vấn đề như lý luận về giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài, thực tiễn xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài tại TANDTP Hà Nội, đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, để luận văn có độ sâu, rộng cần thiết, trong một chừng mực nhất định, tác giả cũng đề cập đến một số quy định trong tư pháp quốc tế về hôn nhân có yếu tố nước ngoài nói chung. Đối với các vấn đề khác như thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, việc ly hôn có yếu tố nước ngoài, công tác thi hành án dân sự đối với các bản án ly hôn có yếu tố nước ngoài tác giả không đề cập nghiên cứu trong luận vă...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn,Văn Cừ (2014)

 • Làm rõ các khái niệm, các quy định cấm kết hôn của Luật HN&GĐ năm 2000 Phát hiện những vấn đề bất cập trong thực tiễn áp dụng Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật cũng như các giải pháp bổ sung nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề bất cập xảy ra trên thực tế

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lan Anh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • Luận văn làm sáng tỏ khái niệm huỷ việc kết hôn trái pháp luật, đường lối giải quyết huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận cũng như các quy định pháp lý về vấn đề huỷ việc kết hôn trái pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo trật tự xã hội. Đồng thời, phân tích, đánh giá, nhìn nhận thực trạng và xu hướng phát triển các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật của Nhà nước về vấn đề huỷ việc kết hôn trái pháp luật.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiên;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • Luận văn làm rõ các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành về thẩm quyền dân sự theo loại việc của tòa án về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; Nội dung các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành về thẩm quyền dân sự theo loại việc của Tòa án về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và thực tiễn áp dụng chúng. Trên cơ sở nghiên cứu luật thực định và thực tiễn áp dụng, luận văn sẽ xác định, đánh giá những mặt hạn chế gây tác động xấu đến quá trình giải quyết các tranh chấp này nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả xét xử tại các tòa án và hoàn thiện các quy định về thẩm quyền dân sự theo loại việc của Tòa án về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Đưa ra một số quan điểm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Mô tả thực trạng thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở qua thực tiễn huyện Hoài Đức; đánh giá một cách có hệ thống về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân về thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở qua thực tiễn huyện Hoài Đức. Trên cơ sở đó đưa ra một số quan điểm và giải pháp chung và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở qua thực tiễn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Nguyệt Minh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2004)

 • Nghiên cứu một cách tổng thể những quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và các Điều ước quốc tế có liên quan. Qua đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Mơ (2017)

 • - Nêu và phân tích những vấn đề lý luận về về bồi thường thiệt hại nói chung cũng như bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra. - Phân tích, đánh giá những quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra - Đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra - Kiến nghị một số định hướng và giải pháp nhằn xây dựng hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Đức Long (2006)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về pháp luật điều chỉnh kết hôn có yếu tố nước ngoài. Đánh giá thực trạng tình hình kết hôn của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, đặc biệt là kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người Đài Loan, Trung Quốc (...)