Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 322 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Nguyễn, Ngọc Hòa, người hướng dẫn; Trịnh, Quốc Toản
2011Nghiên cứu so sánh về trình tự điều tra giữa luật tố tụng hình sự của Trung Quốc và Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Ngũ, Quang Hồng
2008Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trịnh, Tiến Việt
2010Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Nguyễn, Trọng Phúc
2014Phạt tiền với tư cách hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Tiến Việt, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Dung
2013Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Phạm, Mạnh Hùng, Người hướng dẫn; Trương, Thị Thanh Nhàn
2014Nguyên tắc pháp chế trong luật hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Cảm, 1954-, người hướng dẫn; Trần, Thị Quang Vinh , người hướng dẫn; Đoàn, Ngọc Xuân
2013Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong Bộ luật hình sự năm 1999 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Khắc Hải, người hướng dẫn; Nguyễn, Thu Hương, 1986-
2013Tội chống người thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam ( Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn ở Hà Tĩnh) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Đỗ, Ngọc Quang , người hướng dẫn; Lê, Như Quỳnh, 1989-
2013Tội vi phạm các quy định về sử dụng lao động trẻ em trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Cảm, 1954- , người hướng dẫn; Trần, Đức Thắng, 1985-