Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Ngọc;  Advisor: Phạm, Trọng Nghĩa (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu sâu về vấn đề xử lý hợp đồng lao động vô hiệu, với mong muốn đóng góp để hoàn thiện pháp luật về HĐLĐ và giải quyết những khó khăn trong quá trình giải quyết các HĐLĐ vô hiệu nên luận văn đã cố gắng nghiên cứu và đưa ra một vài điểm mới sau: - Là luận văn nghiên cứu về các loại HĐLĐ vô hiệu, nguyên nhân vô hiệu và cách thức xử lý HĐLĐ vô hiệu, cách giải quyết hậu quả của HĐLĐ vô hiệu sau khi BLLĐ 2012 sửa đổi toàn diện có hiệu lực. - Luận văn cung cấp cái nhìn toàn diện về vấn đề xử lý HĐLĐ vô hiệu hiện nay ở Việt Nam trên cơ sở đánh giá về pháp luật và thực tiễn xử lý hợp đồng lao động, đồng thời có sự liên hệ đến các quy định về HĐLĐ vô hiệu và cách thức xử lý theo pháp luật của một số quốc gia khác.

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Dịu;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2016)

 • - Nghiên cứu các vấn đề chung về cho thuê lại lao động và điều chỉnh của pháp luật Lao động Việt Nam đối với hoạt động này. - Nêu thực trạng pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam - Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Công Giao (2014)

 • Ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em là vấn đề vô cùng phức tạp và không thể giải quyết được một cách nhanh chóng mà cần sự phối hợp, kiên trì và nỗ lực của các quốc gia, các tổ chức trên toàn thế giới. Mục đích trước tiên của việc ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em là loại bỏ các hình thức tồi tệ nhất của lao động trẻ em. Mục đích tiếp theo là bảo vệ trẻ em lao động khỏi những tác động xấu từ công việc trẻ em phải tham gia. Bên cạnh đó, cần tiến hành các biện pháp hỗ trợ như nâng cao giáo dục cho trẻ em, chính sách xóa đói giảm nghèo… Mục đích lâu dài của việc ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em là không còn lao động trẻ em trên toàn thế giới. Đây là mục đích chung mà cộng đồng quốc tế đang hướng tới.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Quỳnh;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2016)

 • Thứ nhất, luận văn đã làm rõ những vấn đề chung có tính chất lý luận về lao động cưỡng bức và pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bức. Thứ hai, luận văn đã làm rõ được thực trạng pháp luật lao động Việt Nam với vấn đề lao động cưỡng bức hiện nay với cách tiếp cận mới dựa trên 11 chỉ số của ILO về lao động cưỡng bức. Theo đó, để làm rõ thực trạng pháp luật lao động Việt Nam với vấn đề lao động cưỡng bức, luận văn lần lượt tìm hiểu: các quy định liên quan đến nhóm hành vi ép buộc người lao động thực hiện công việc; các quy định liên quan đến lao động cưỡng bức trong hoạt động cho thuê lại lao động và các quy định liên quan đến lao động cưỡng bức đối với lao động trẻ em. Với cách tiếp cận này, luận văn đã phân tích các quy định của pháp luật lao động Việt Nam với vấn đề lao động cưỡn...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga;  Advisor: Bùi, Ngọc Cường (2014)

 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời bảo đảm được quyền của người sử dụng lao động trong quản lý duy trì kỷ luật lao động và hiệu quả sản xuất; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết các vụ án tranh chấp lao động nói chung và về tranh chấp bồi thường thiệt hại nói riêng đòi hỏi việc giải quyết tranh chấp phải khách quan, chính xác và đúng pháp luật. Việc xem xét, đánh giá một cách toàn diện về các quy định của pháp luật, cũng như thực trạng về việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại, chỉ ra những bất cập và vướng mắc trong thực tiễn áp dụng; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại là đều rất cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu của Luậ...