Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Trung (2017)

 • - Phân tích làm sáng tỏ thêm một số phương diện lý luận về thanh tra nhà nước nói chung, thanh tra giao thông vận tải nói riêng. Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông vận tải. - Phân tích đánh giá toàn diện về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. Qua đó đánh giá được ưu và nhược điểm trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. - Đã đưa ra 02 phương hướng và kiến nghị 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors: Dương, Văn Tiến;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ vấn đề an ninh phi truyền thống trong mối quan hệ với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và những thách thức của an ninh phi truyền thống đối với pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra định hướng, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự và nội dung hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và các giải pháp bảo đảm nhằm ứng phó hiệu quả với vấn đề này. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Phục vụ cho Bộ Công an và các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2015 về một số tội phạm phi truyền thống và các giải pháp bảo đảm nhằm ứng phó hiệu quả với thách thức của an ninh phi truyền thống.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • Thứ nhất,nghiên cứu, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; khái niệm, đặc điểm về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; giới thiệu khái quát về các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam hiện nay; nêu ra các mô hình và cách thức hoạt động các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ ở một số quốc gia trên thế giới và những vấn đề có thể nghiên cứu và vận dụng tại Việt Nam. Thứ hai, tổng hợp, phân tích các quan hệ xã hội về các tổc hức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.Thứ ba, đưa ra các giải phá...

 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Thu Trang (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng công chức ở Việt NAm. - Luận văn làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng thực hiện việc tuyển dụng công chức ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm tích cực cũng như những điểm còn tồn tại trong lĩnh vực này. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả của tuyển dụng công chức ở Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Hùng (2017)

 • Qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá việc áp dụng các quy định của BLHS Việt Nam về các tội về chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt VKQD cho thấy còn nhiều bất cập. Thực tiễn tình hình tội phạm này có diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng phạm tội ngày càng trở nên liều lĩnh, manh động, sẵn sàng sử dụng VKQD có khả năng sát thương cao để thực hiện tội phạm. Thực trạng này đã gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Vì vậy, việc hệ thống hóa lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số dự báo, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của BLHS Việt Nam về các tội phạm này được nêu trong luận văn là rất cần thiết. Trên cơ sở khái quát lý luận và đánh giá tình hình thực tiễn liên quan đến đề tài nghiê...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hậu (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận về quyền được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân ở Việt Nam; tìm hiểu những quy định về quyền được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân trong hệ thống pháp luật quốc tế về quyền con người. Luận văn đã phân tích khuôn khổ pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, đánh giá về mức độ phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế. Đồng thời, Luận văn tiến hành phân tích thực trạng thực hiện quyền được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, Luận văn đề xuất những phương hướng, giải pháp bảo đảm thực hiện quyền được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân ở Việt Nam phù hợp với các quy định về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân tại các Điều 21 và 22 Hiến ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hà (2017)

 • + Phân tích làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về trợ giúp pháp lý và pháp luật về trợ giúp pháp lý; xác định và phân tích sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nay. + Đánh giá thực trạng và thực tiễn thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nay để thấy được những ưu điểm, hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nay, từ đó đánh giá chung về hiệu quả của pháp luật về trợ giúp pháp lý. + Trên cơ sở phân tích từ thực trạng, thực tiễn thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý, luận văn đã nêu ra các quan điểm và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diệu Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuận (2016)

 • CTCK là một tổ chức trung gian quan trọng trên thị trường chứng khoán, đóng vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn cho thị trường, cung cấp một cơ chế xác định giá trị của các khoản đầu tư và giúp nhà đầu tư chuyển các khoản đầu tư thành tiền; do vậy, sự hình thành và phát triển của các CTCK sẽ tác động tích cực đến sự phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán. Từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 01/2007, thể hiện nỗ lực tích cực, chủ động hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Việc gia nhập vào tổ chức thương mại toàn cầu này đặt ra những cam kết cụ thể cho các ngành, các lĩnh vực, trong đó có dịch vụ chứng khoán Việt Nam trong việc mở cửa thị trường theo lộ trình đã cam kết. Cam kết mở cửa thị trườ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2016)

 • Luâṭ Thuế giá tri ̣gia tăng (GTGT) là một trong những đạo luật thuế có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế và tiêu dùng của xã hội. Từ khi Luâṭ thuế GTGT ra đời đã khắc phuc̣ được những nhược điểm của thuế doanh thu trước đây. Điểm nổi bật của thuế GTGT là khắc phục được nhược điểm thu trùng lắp, chồng chéo qua nhiều khâu của thuế doanh thu, nó chỉ đánh vào giá trị tăng thêm (được thể hiện bằng tiền lương, tiền công, lợi nhuận, lợi tức và các khoản chi phí tài chính khác) của các sản phẩm, dịch vụ tại mỗi công đoạn sản xuất và lưu thông, làm sao để đến cuối chu kỳ sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ thì tổng số thuế thu đƣợc ở các công đoạn sẽ khớp với số thuế tính theo giá bán cho người cuối cùng.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Đưa ra một số quan điểm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Mô tả thực trạng thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở qua thực tiễn huyện Hoài Đức; đánh giá một cách có hệ thống về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân về thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở qua thực tiễn huyện Hoài Đức. Trên cơ sở đó đưa ra một số quan điểm và giải pháp chung và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở qua thực tiễn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.