Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Đức Long (2006)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về pháp luật điều chỉnh kết hôn có yếu tố nước ngoài. Đánh giá thực trạng tình hình kết hôn của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, đặc biệt là kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người Đài Loan, Trung Quốc (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Lê, Văn Bính (2014)

 • Luận văn tập trung phân tích và so sánh các căn cứ quy trách nhiệm, các chế độ trách nhiệm và các căn cứ miễn trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Luật thương mại Việt Nam năm 2005 với những quy định tương ứng theo Công ước Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế và pháp luật một số nước, pháp luật khu vực. Luận văn rút ra một số điểm còn bất cập, chưa hợp lý của Luật thương mại Việt Nam về trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về chế độ trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Võ, Khánh Vinh, người hướng dẫn (2009)

 • 89 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Xem xét có hệ thống sự phát triển của các quy định khiếu nại, tố cáo của luật tố tụng hình sự qua các giai đoạn lịch sử, phân tích khái niệm, đưa ra nội hàm và các đặc trưng về bản chất của khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, điều kiện áp dụng và quy (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Đinh, Trung Tụng (2008)

 • Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra; nêu ý nghĩa, quá trình hình thành, phát triển của quy định bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Phân tích, đánh giá (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Đoàn, Năng (2015)

 • Dưới góc độ là một luận văn nghiên cứu thạc sĩ, đề tài luận văn có nhận thức và đánh giá tổng quan quy định của pháp luật quốc tế nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng về vấn đề xây dựng pháp luật về Bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Sau khi phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý của Việt Nam kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về bảo hộ chỉ dẫn địa lý, luận văn đề xuất các giải pháp tăng cường bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhằm phát triển và gia tăng giá trị cho các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu một cách khá toàn diện về một tội phạm cụ thể trong bộ luật hình sự Việt Nam. Luận văn giải quyết những nội dung cơ bản từ khái niệm đến đặc điểm và nghiên cứu về mặt lịch sử hình thành và phát triển của tội cướp tài sản qua từng giai đoạn. Đặc biệt, trong luận văn, tác giả có tham khảo luật hình sự một số nước trên thế giới quy định về tội cướp tài sản. Và từ quy định của Bộ luật hình sự, tác giả đã nghiên cứu, đánh giá tình hình xét xử tội phạm trên địa bàn huyện Từ Liêm và toàn Thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến 2013, từ đó tìm ra những tồn tại, hạn chế của pháp luật và luận văn đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định, nâng cao hiệu quả xét xử của Tòa án trong giai đoạn hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • Luận văn phân tích một cách toàn diện, sâu sắc các khía cạnh pháp lý về hoạt động hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình thông qua thực tiễn công tác giải quyết án hôn nhân và gia đình của ngành Tòa án . Trên cơ sở đó luận văn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong quy định của pháp luật về hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình nói riêng và pháp luật tố tụng dân sự nói chung. Và cũng từ những bất cập, tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng trong hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình tác giả có một số kiến nghị về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình, để có thể đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự khi tham gia tố tụng, hạn chế những tồn tại có thể xảy ra trong việc giải quyết án hôn nhân và gia đình.