Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hường;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu , người hướng dẫn (2010)

 • 91 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về quyền tự do giao kết hợp đồng: vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ quyền tự do giao kết hợp đồng. Phân tích những khía cạnh cơ bản của nguyên tắc quyền tự do giao kết hợp đồng và các trường hợp ngoại lệ của nguyên tắ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hường;  Advisor: Dương, Thị Thanh Mai (2007)

 • Tổng quan về cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại của WTO. Nghiên cứu vị thế của các nước đang phát triển trong WTO và sự đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển theo quy định của DSU. Trình bày thực trạng giải quyết tranh chấp củ (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2015)

 • Hệ thống những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích thực trạng các quy định quản lý thuế thu nhập cá nhân nói chung, tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở địa phương quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, từ đó đưa ra những giải pháp chống thất thu thuế tại chi cục thuế quận Kiến An nhằm hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn Thị Quế Anh (2014)

 • Phân tích một số vấn đề lý luận về trách nhiệm dân sự và các hành vi xâm phạm quyền tác giả, làm rõ các quy định về trách nhiệm dân sự do xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật, những mặt tích cực và những mặt còn tồn tại, từ đó tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về trách nhiệm dân sự do xâm phạm quyền tác giả nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hường;  Advisor: Trần, Văn Độ (2014)

 • Chương 1: Những vấn đề chung về tội cưỡng đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Các quy định về tội cưỡng đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự hiện hành. Chương 3: Thực tiễn xét xử, một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về tội cưỡng đoạt tài sản.; Electronic Resources