Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2006)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thừa kế quyền sử dụng đất, những điểm chung và những điểm đặc thù của thừa kế quyền sử dụng đất so với việc thừa kế các tài sản thông thường khác. Phân tích đánh giá thực trạng tình hình áp dụng các quy định của pháp luậ (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Dũng (2008)

 • Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về vận tải đa phương thức (VTĐPT) và trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng VTĐPT. Nghiên cứu, so sánh các quy định trong pháp luật Việt Nam với các quy định pháp luật quốc tế và (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Tường, Duy Kiên (2016)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận quyền về môi trường được quy định trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam hiện nay, từ đó chỉ ra được những tiến bộ, bất cập, hạn chế, đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm giúp pháp luật quyền về môi trường đi vào thực tế một cách hiệu quả hơn, góp phần thực thi nguyên tắc Hiến định quyền con người được sống trong môi trường trong lành.