Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 48 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2003Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật: 5 05 01Hoàng, Văn Hảo, Người hướng dẫn; Đỗ, Ngọc Hải
2013Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. TS. Luật: 62 38 01 01Trần, Ngọc Đường; Đỗ, Việt Hà
2007Hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam : Luận án TS. Luật : 62 38 01 01Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn; Ngô, Mạnh Toan
2014Chế độ dân chủ đại diện trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Nguyễn, Đăng Dung, 1952- , người hướng dẫn; Hà, Văn Giang, 1985-
2005Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hệ thống Tòa án Việt Nam theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền : Luận văn TS. Luật: 5 05 01Hoàng, Thị Kim Quế, Người hướng dẫn; Lê, Cảm, Người hướng dẫn; Đỗ, Thị Ngọc Tuyết
2012Bảo hiểm trong Nhà nước Pháp quyền : Luận án TS. Luật : 62 38 01 01Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn; Nguyễn, Mậu Tuân
2014Chế độ dân chủ đại diện trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Nguyễn, Đăng Dung, 1952- , người hướng dẫn; Hà, Văn Giang, 1985-
2004Hương ước và vai trò của hương ước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Hoàng, Thị Kim Quế, Người hướng dẫn; Đặng, Thị Mai Hương
2002Sự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam hiến pháp 1946 với chính thể của một số nhà nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 5 05 01Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn; Bùi, Huy Tùng
2013Hoàn thiện pháp luật về nhà giáo ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế : Luận án TS. Luật: 60 38 01 01Hoàng, Thị Kim Quế , người hướng dẫn; Đặng, Thị Thu Huyền