Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1194 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. TS. Luật: 62 38 01 01Trần, Ngọc Đường; Đỗ, Việt Hà
2010Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luận án TS. Luật: 62 38 01 01Phạm, Hồng Thái , người hướng dẫn; Nguyễn, Quốc Sửu
2013Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam. TS. Luật: 62 38 01 01Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Thị Tố Uyên
2012Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01Vũ, Quang , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Lan Hương, người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Huyền
2005Chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 5 05 15Nguyễn, Hữu Viện, Người hướng dẫn; Phạm, Công Trứ, Người hướng dẫn; Lê, Thị Hoài Thu
2007Hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam : Luận án TS. Luật : 62 38 01 01Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn; Ngô, Mạnh Toan
2008Hoàn thiện chế định pháp luật về công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS Luật: 62 38 01 01Phạm, Hồng Thái, Người hướng dẫn; Lương, Thanh Cường
2012Hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01Phạm, Hồng Thái, người hướng dẫn; Lê, Thị Kim Dung
2011Quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01Bùi, Xuân Đức , người hướng dẫn; Trịnh, Đức Thảo , người hướng dẫn; Vũ, Minh Tiến
2008Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01Lê, Thị Thu Thuỷ, người hướng dẫn; Đinh, Dũng Sỹ, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Quỳnh Chi