Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 77 (Search time: 0.205 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Các nước đang phát triển với cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức Thương mại Thế giới : Luận văn ThS Luật: 5.05.12Bùi, Xuân Nhự, Người hướng dẫn; Lê, Thị Hà
2009Vấn đề bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Trần, Anh Hùng
2002Hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 5 05 12Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Bá Chiến
2007Pháp luật về chống bán phá giá trong thương mại quốc tế : Luận văn ThS. Luật : 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Trần Duy
2009Pháp luật về khoảng không vũ trụ tiếp cận từ góc độ luật học so sánh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Hoàng, Trung Kiên
2007Can thiệp nhân đạo quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Lê, Văn Bính, Người hướng dẫn; Ngô, Văn Thìn
2009Khủng bố hàng không trong luật quốc tế hiện đại, thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diễn, người hướng dẫn; Trần, Nam Trung
2008Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại dịch vụ pháp lý Việt Nam trong tương quan với quy định của tổ chức thương mại thế giới : Luận văn ThS. Luật : 60 52 70Nguyễn, Lan Nguyên, người hướng dẫn; Tăng, Thị Thúy
2009Pháp luật về kiểm tra sau thông quan, chuẩn mực quốc tế và thực tiễn áp dụng của Hải quan Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hường
2009Pháp luật về phòng chống ô nhiễm dầu từ tàu biển: Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Hồng Thao , người hướng dẫn; Đoàn, Thị Vân