Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Dương;  Advisor: Trần, văn Thắng , người hướng dẫn (2009)

 • 109 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái niệm ban đầu về khủng bố, giúp phân biệt khủng bố và các tội phạm khác có cấu thành gần giống trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm về khủng bố hiện nay trên thế giới. Phân tích thực trạng và đưa ra biện pháp hoàn thiện pháp luật hình sự Việt (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hảo;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao, người hướng dẫn (2008)

 • Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; 113 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu một số vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn về quá trình ra đời, nguyên tắc, thẩm quyền của tòa án hình sự quốc tế (ICC) theo Quy chế Rome, làm rõ sự cần thiết phải thành lập tòa án này. Nghiên cứu tình hình ký kết và gia nhập Quy chế (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Vân;  Advisor: Lê, Văn Bính (2013)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về tội phạm và đấu tranh tội phạm trên biển. Phân tích thực trạng đấu tranh chống tội phạm trên biển theo Luật biển quốc tế và pháp luật Việt Nam. Khái quát tình hình Việt Nam và việc thực thi các biện pháp đấu tranh ch (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hà, Thanh Hòa;  Advisor: Lê, Văn Bính (2012)

 • Trình bày về khái niệm, định nghĩa, đặc điểm và các nguyên tắc của dẫn độ tội phạm. Nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế về dẫn độ tội phạm: Các quy định trong một số điều ước quốc tế đa phương toàn cầu về dẫn độ tội phạm (về nghĩa vụ dẫn độ tội phạm, (...)