LAW - Dissertations : [86] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 86
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 623801Nguyễn, Thị Lan
2017Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 01 08Bùi, Thị Thu
2017Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế : Luận án TS. Luật: 62. 38. 01. 04Nguyễn, Chí Công
2013Pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01Nguyễn, Hữu Chí-- , người hướng dẫn; Nguyễn, Huy Ban, người hướng dẫn; Trần, Trọng Đào
2014Tội cướp giật tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) : Luận án TS. Luật : 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Trần, Hữu Nghĩa
2014Thẩm quyền của Tòa án Hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của Việt Nam : Luận án TS . Luật : 62 38 60 01Hoàng, Ngọc Giao, người hướng dẫn; Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Xuân Sơn
2014Bộ luật Hồng Đức – nội dung cơ bản và giá trị đương đại : Luận án TS. Luật : 60 38 01Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn; Đặng, Thị Hải Hằng
2014Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của Phần chung luật hình sự Việt Nam : Luận án TS Luật : 60 38 01 04Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Phạm, Ngọc Thành
2013Cơ chế giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01Nguyễn, Bá Diến, 1956-, người hướng dẫn; Đồng, Thị Kim Thoa
2014Nguyên tắc pháp chế trong luật hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Cảm, 1954-, người hướng dẫn; Trần, Thị Quang Vinh , người hướng dẫn; Đoàn, Ngọc Xuân
2013Quốc triều hình luật – các giá trị nhân văn, tiến bộ và sự kế thừa trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01Phạm, Hồng Tung, 1963- , người hướng dẫn; Hoàng, Thị Kim Quế, 1955-, người hướng dẫn; Lương,Văn Tuấn
2014Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn; V-Ong, Văn Bép; BC
2014Nguyên tắc trách nhiệm do lỗi của luật hình sự : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn; Lê, Văn Luật; Admin
2014Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam (Liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội) : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn; Vũ, Trọng Lâm; User
2014Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01Nguyễn, Hữu Viện, Người hướng dẫn; Đào, Thị Hằng, Người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Bình; Nguyen Van Binh
2014Pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01Ngô, Huy Cương, Người hướng dẫn; Đinh, Dũng Sỹ, Người hướng dẫn; Tô, Mai Thanh; User
2014Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn; Phạm, Mạnh Hùng , người hướng dẫn; Trần, Thu Hạnh; Chinn
2014Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam: Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Bùi, Xuân Hạ; User
2003Các vùng biển Việt Nam: Chế độ pháp lý và việc phân định : Luận án TS Luật học: 50501PGS TS. Nguyễn Đăng Dung; PGS TS. Nguyễn Bá Diến; Lê, Quý Quỳnh
2014Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Bành, Quốc Tuấn
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 86