LAW - Dissertations : [97] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Luật: 623801Mai, Văn Duẩn
2017Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật : Luận án TS. Luật: 623801Quản, Thị Ngọc Thảo
2017Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật: 623801Trần, Thị Hải Yến
2017Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013: Luận án TS. Luật: 623801Nguyễn, Bình An
2017Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801Trần, Thị Hồng Lê
2017Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801Nguyễn, Thanh Tịnh
2017Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid: Luận án TS. Luật : 603801Nguyễn, Thị Ngọc Bích
2017Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền - những quan điểm cơ bản và giá trị kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay: Luận án TS Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 62 38 01 01Nguyễn, Thu An
2017Đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội ở nước ta hiện nay: Luận án TS. Luật: 623801Vũ, Thị Thu Hằng
2016Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801Phí, Thành Chung
2017Giải quyết tranh chấp về thềm lục địa trong pháp luật quốc tế: Luận án TS. Luật: 623801Nguyễn, Hùng Cường
2017Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 623801Nguyễn, Thị Lan
2017Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 01 08Bùi, Thị Thu
2017Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế : Luận án TS. Luật: 62. 38. 01. 04Nguyễn, Chí Công
2013Pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01Nguyễn, Hữu Chí-- , người hướng dẫn; Nguyễn, Huy Ban, người hướng dẫn; Trần, Trọng Đào
2014Tội cướp giật tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) : Luận án TS. Luật : 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Trần, Hữu Nghĩa
2014Thẩm quyền của Tòa án Hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của Việt Nam : Luận án TS . Luật : 62 38 60 01Hoàng, Ngọc Giao, người hướng dẫn; Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Xuân Sơn
2014Bộ luật Hồng Đức – nội dung cơ bản và giá trị đương đại : Luận án TS. Luật : 60 38 01Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn; Đặng, Thị Hải Hằng
2014Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của Phần chung luật hình sự Việt Nam : Luận án TS Luật : 60 38 01 04Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Phạm, Ngọc Thành
2013Cơ chế giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01Nguyễn, Bá Diến, 1956-, người hướng dẫn; Đồng, Thị Kim Thoa
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97