Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuyên;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2005)

 • Nghiên cứu quy định chung về các tội phạm tham nhũng, các biện pháp phòng ngừa đối với loại tội phạm này. Phân tích, đánh giá thực trạng tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2004 qua các báo cáo tổng kết và các bảng số liệu về các tội phạm (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Thủy;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2006)

 • Khái quát chung về dịch vụ công như các đặc trưng, các loại hình dịch vụ công (như dịch vụ công ích, dịch vụ công thiết yếu, dịch vụ xã hội), vai trò cung ứng và quản lý của Nhà nước đối với dịch vụ công. Trình bày thực trạng tổ chức cung ứng và quản lý (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Khái quát một số vấn đề chung về miễn hình phạt: khái niệm và các đặc điểm cơ bản của miễn hình phạt, lược khảo sự hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay (...)

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đình Dũng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2006)

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng các căn cứ quyết định hình phạt của Tòa án trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ khi BLHS năm 1999 có hiệu lực (ngày 01/07/2000) (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Hiền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình (...)