Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Chương 1: Khái quát chung về chế độ tử tuất. Chương 2: Thực trạng chế độ tử tuất và thực tiễn ở VIệt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tử tuất ở Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến (2017)

 • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong Tố tụng hình sự Việt Nam trên địa bàn cả nước giai đoạn 05 năm (2012 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp khác nâng cao chất lượng hoạt động của thẩm phán đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2012)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề chung về hình phạt tù chung thân trong Luật hình sự Việt Nam: Khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển, phân biệt với các hình phạt khác trong hệ thống hình phạt. Đưa ra quy định về hình phạt tù chung thân trong pháp luật một số nướ (...)