Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2009)

 • Làm rõ khái niệm tội gián điệp, ý nghĩa của việc quy định tội gián điệp trong Luật hình sự, cũng như khái quát sự hình thành và phát triển tội gián điệp trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam. Nghiên cứu từ khía cạnh so sánh pháp luật về tội gián điệp (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuân (2015)

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội tham ô tài sản theo luật hình sự Việt Nam, bao gồm: khái niệm, phân loại, cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học, các giai đoạn định tội danh cũng như nguyên tắc, căn cứ quyết định hình phạt đối với tội phạm này. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của luật hình sự trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cơ bản để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội phạm này.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh (2015)

 • Khủng bố là một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của tội phạm khủng bố cũng như sự cần thiết của việc phòng, chống khủng bố, Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống khủng bố, trong đó có việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội khủng bố.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn đã khái quát hóa được quan điểm của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Hải Dương về công tác giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp. Làm rõ một số vấn đề lý luận về những đặc thù cơ bản của giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp, đặc trưng cơ bản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Luận văn nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.