Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Luật;  Advisor: Lê, Cảm (2005)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về án treo, lịch sử ra đời của án treo và quy định án treo trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Tìm ra những nguyên nhân của việc áp dụng chế định án treo không đúng pháp luật trong hoạt động xét xử các vụ án hình s (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hải Như;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Khái quát về pháp luật kinh doanh vận tải đường bộ. Thực trạng pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và thực tiễn thi hành. Giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật trong quy trình lập pháp của Quốc hội. Phân tích tính khiếm khuyết và những mặt hạn chế của quy trình, đồng thời liên hệ với những kinh nghiệm ở nước ngoà., Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiệ (...); Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2014)

 • Luận văn phân tích bản chất pháp lý của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng được khái niệm, đặc điểm của pháp luật về quy hoạch đô thị v.v.. Luận văn đánh giá được thực trạng pháp luật về quy hoạch đô thị và thực tiễn thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Luận văn đưa ra được những nguyên nhân của thực trạng để làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về quy hoạch đô thị. Luận văn xác định những tư tưởng cơ bản để định hướng chung cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn đưa ra một số giải pháp cơ bản và nâng cao nhằm hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị tại thàn...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thuý Hằng;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa (2005)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, khẳng định việc ra đời của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và đẩy mạnh việc thực thi các quy định đó trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Tập trung làm (...); Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005