LAW - Master Theses : [3102]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 3102
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng thực hiện pháp luật về quyền của người thu hồi đất theo các quy định của pháp luật Việt Nam và chính sách của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển Châu Á. Luận văn chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền của người bị thu hồi đất. Trên cơ sở những phân tích đó, đề xuất một số giải pháp bao gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật và kinh nghiệp quy trình thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quá trình thu hồi đất.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Đạt;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2018)

 • - Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng vận tải đường biển trong dịch vụ logisitics; - Thực trạng thi hành pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển trong dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tương quan so sánh với các điều ước quốc tế; - Đề xuất những giải pháp chủ yếu để pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển trong dịch vụ logistics ở Việt Nam trở nên phù hợp hơn với pháp luật quốc tế, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Cao, Thị Oanh (2018)

 • Luận văn góp phần vào việc phân tích, đánh giá, xác định đúng thực tiễn việc áp dụng quy định của pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với tội trốn thuế. Đồng thời, luận văn tổng hợp, phân tích thực tế những trách nhiệm hình sự mà tội phạm trốn thuế phải chịu trên địa bàn cả nước trong 06 năm (2011 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị áp dụng pháp luật của quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hường;  Advisor: Lê, Đăng Doanh (2017)

 • Luận văn là công trình khoa học ở cấp thạc sĩ luật học đề cập khá chuyên sâu, đầy đủ và toàn diện vần đề lý luận, thực tiễn về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ được quy định tại Bộ luật hình sự Việt Nam (chủ yếu tập trung vào Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015), gắn với thực tiễn áp dụng pháp luật trong giai đoạn 2012 – 2016. Luận văn chứa đựng một số điểm mới cơ bản như sau: Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Có sự đối chiếu, so sánh để tìm ra điểm mới giữa Bộ luật Hình sự năm 1999 với Bộ luật Hình sự năm 2015. Thứ hai: Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định về tội làm chết ngư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Bính (2017)

 • - Luận văn đã đánh giá được những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam dẫn tới việc không đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý đầu tư nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ quốc gia Việt Nam; và - Luận văn đã đưa ra được các đề xuất, khuyến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam và kiến nghị một số định hướng đàm phán ký kết các điều ước quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bính;  Advisor: Đặng, Quang Phương (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và những quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và các luật liên quan về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù là phụ nữ. Luận văn cũng đã phân tích tình hình tái hòa nhập cộng đồng nói chung và đi sâu vào phân tích công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người phạm tội là phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm, giai đoạn ( 2012- 2016) Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định các quy định của pháp luật hình sự về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ chấp hành xong án phạt tù cũng như các yêu cầu và giải pháp nâng bảo đảm ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hằng;  Advisor: Chu, Thị Trang Vân (2017)

 • Luận văn là công trình khoa học ở cấp thạc sĩ luật học đề cập khá chuyên sâu, đầy đủ và toàn diện vấn đề lý luận, thực tiễn về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù trong luật hình sự Việt Nam, gắn với thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn chứa đựng một số điểm mới cơ bản như sau: Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù trong luật hình sự Việt Nam; Có sự đối chiếu, so sánh để tìm ra điểm mới giữa Bộ luật Hình sự năm 1999 với Bộ luật Hình sự năm 1985, và đặc biệt có sự đối chiếu với Bộ luật Hình sự năm 2015 về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Thứ hai: Nghiên cứu thực tiễn áp ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Bích Phượng;  Advisor: Lê, Cảm (2017)

 • Kết quả của luận án có thể được khái quát hóa dưới các khía cạnh sau: Luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề chung của quyết định giải quyết trong nhiều lĩnh vực trong luật hình sự của Việt Nam; Có nghiên cứu so sánh với luật hình sự quốc tế và một số quốc gia; Tổng hợp tình hình thực tế của loại hình tội phạm này tại tỉnh Phú Thọ; Từ đó, có một số giải pháp để cải tiến Bộ luật hình sự và nâng cao hiệu quả của luật về tội phạm này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Định;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuận (2017)

 • - Khi nghiên cứu đề tài “Đại diện theo pháp luật của pháp nhân ở Việt Nam”, tác giả đã phân tích toàn diện các vấn đề về đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong hệ thống quy định của pháp luật thế Việt Nam hiện hành, đồng thời so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam thời kì trước và pháp luật nước ngoài về đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong Bộ luật dân sự và Luật doanh nghiệp. - Đánh giá thực tiễn các quy định của pháp luật dân sự và pháp luật chuyên ngành về đại diện theo pháp luật của pháp nhân thông qua một số vụ việc cụ thể. - Phân tích những điểm còn hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật và thực tế thi hành, áp dụng quy định về đại diện theo pháp l...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Thanh;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • - Các phân tích về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước tiếp nhận đầu tư theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU - Các so sánh và đánh giá về cơ chế giải quyết tranh chấp theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU so với các Hiệp định khác mà Việt Nam hoặc EU đã đàm phán ký kết. - Các đánh giá về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam - Đưa ra các khuyến nghị nhằm mục đích giúp Việt Nam thích ứng với chế chế giải quyết tranh chấp mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Nhạn;  Advisor: Trần, Văn Độ (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về định tội danh và quyết định hình phạt đối với các tội vô ý làm chết người và đánh giá, xác định đúng thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt các tội này trên địa bàn cả nước giai đoạn 06 năm (2011 - 2016). Từ đó, đưa ra một số đề xuất tiếp tục hoàn thiện quy định về các tội vô ý làm chết người trong Bộ luật hình sự năm 2015 của nước ta ở khía cạnh lập pháp và đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động định tội danh và quyết định hình phạt đối với các tội vô ý làm chết người trong thực tiễn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

 • - Đề tài nghiên cứu về các chính sách pháp luật về công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề thực tiễn còn bất cập hiện nay trong hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. - Từ những nghiên cứu đó đã chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách pháp luật. - Nêu lên quan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Long Khánh;  Advisor: Trần, Thu Hạnh (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân với việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; rút ra những giá trị về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng phân tích các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2003, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về vấn đề này và thực tiễn áp dụng ở tỉnh Thái Bình từ năm 2011 đến tháng 6/2017. Trên cơ sở đó, luận văn đã kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân với việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và đưa ra giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Dương, Đức Chính (2017)

 • + Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định và phân tích sự cần thiết, mục đích yêu cầu của phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. + Đánh giá thực trạng và thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trong phổ biến giáo dục pháp luật ở các KCN tỉnh Bắc Ninh hiện nay để thấy được những ưu điểm, hạn chế, bất cập và tìm ra nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. + Đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về phổ biến giáo dục pháp luật. Giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trong các KCN trong giai đoạn hiện nay

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Trung;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu tương đối toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản về xác minh điều kiện thi hành án và đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thi hành án dân sự về xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Hải Yến;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu tương đối toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về cán bộ, công chức xã; luận văn phân tích làm rõ thực trạng áp dụng pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Vinh. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật, tác giả đã làm rõ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2017)

 • - Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. - Đánh giá thực trạng pháp luật về mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. - Định hướng và đưa ra giải pháp hoàn thiện mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hòa;  Advisor: Lê, Lan Chi (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong đó luận văn làm rõ các nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Luận văn cũng đánh giá đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố qua thực tiễn Phú Thọ. Từ đó, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 3102

LAW - Master Theses : [3102]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 3102
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng thực hiện pháp luật về quyền của người thu hồi đất theo các quy định của pháp luật Việt Nam và chính sách của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển Châu Á. Luận văn chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền của người bị thu hồi đất. Trên cơ sở những phân tích đó, đề xuất một số giải pháp bao gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật và kinh nghiệp quy trình thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quá trình thu hồi đất.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Đạt;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2018)

 • - Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng vận tải đường biển trong dịch vụ logisitics; - Thực trạng thi hành pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển trong dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tương quan so sánh với các điều ước quốc tế; - Đề xuất những giải pháp chủ yếu để pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển trong dịch vụ logistics ở Việt Nam trở nên phù hợp hơn với pháp luật quốc tế, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Cao, Thị Oanh (2018)

 • Luận văn góp phần vào việc phân tích, đánh giá, xác định đúng thực tiễn việc áp dụng quy định của pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với tội trốn thuế. Đồng thời, luận văn tổng hợp, phân tích thực tế những trách nhiệm hình sự mà tội phạm trốn thuế phải chịu trên địa bàn cả nước trong 06 năm (2011 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị áp dụng pháp luật của quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hường;  Advisor: Lê, Đăng Doanh (2017)

 • Luận văn là công trình khoa học ở cấp thạc sĩ luật học đề cập khá chuyên sâu, đầy đủ và toàn diện vần đề lý luận, thực tiễn về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ được quy định tại Bộ luật hình sự Việt Nam (chủ yếu tập trung vào Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015), gắn với thực tiễn áp dụng pháp luật trong giai đoạn 2012 – 2016. Luận văn chứa đựng một số điểm mới cơ bản như sau: Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Có sự đối chiếu, so sánh để tìm ra điểm mới giữa Bộ luật Hình sự năm 1999 với Bộ luật Hình sự năm 2015. Thứ hai: Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định về tội làm chết ngư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Bính (2017)

 • - Luận văn đã đánh giá được những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam dẫn tới việc không đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý đầu tư nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ quốc gia Việt Nam; và - Luận văn đã đưa ra được các đề xuất, khuyến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam và kiến nghị một số định hướng đàm phán ký kết các điều ước quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bính;  Advisor: Đặng, Quang Phương (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và những quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và các luật liên quan về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù là phụ nữ. Luận văn cũng đã phân tích tình hình tái hòa nhập cộng đồng nói chung và đi sâu vào phân tích công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người phạm tội là phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm, giai đoạn ( 2012- 2016) Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định các quy định của pháp luật hình sự về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ chấp hành xong án phạt tù cũng như các yêu cầu và giải pháp nâng bảo đảm ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hằng;  Advisor: Chu, Thị Trang Vân (2017)

 • Luận văn là công trình khoa học ở cấp thạc sĩ luật học đề cập khá chuyên sâu, đầy đủ và toàn diện vấn đề lý luận, thực tiễn về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù trong luật hình sự Việt Nam, gắn với thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn chứa đựng một số điểm mới cơ bản như sau: Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù trong luật hình sự Việt Nam; Có sự đối chiếu, so sánh để tìm ra điểm mới giữa Bộ luật Hình sự năm 1999 với Bộ luật Hình sự năm 1985, và đặc biệt có sự đối chiếu với Bộ luật Hình sự năm 2015 về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Thứ hai: Nghiên cứu thực tiễn áp ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Bích Phượng;  Advisor: Lê, Cảm (2017)

 • Kết quả của luận án có thể được khái quát hóa dưới các khía cạnh sau: Luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề chung của quyết định giải quyết trong nhiều lĩnh vực trong luật hình sự của Việt Nam; Có nghiên cứu so sánh với luật hình sự quốc tế và một số quốc gia; Tổng hợp tình hình thực tế của loại hình tội phạm này tại tỉnh Phú Thọ; Từ đó, có một số giải pháp để cải tiến Bộ luật hình sự và nâng cao hiệu quả của luật về tội phạm này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Định;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuận (2017)

 • - Khi nghiên cứu đề tài “Đại diện theo pháp luật của pháp nhân ở Việt Nam”, tác giả đã phân tích toàn diện các vấn đề về đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong hệ thống quy định của pháp luật thế Việt Nam hiện hành, đồng thời so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam thời kì trước và pháp luật nước ngoài về đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong Bộ luật dân sự và Luật doanh nghiệp. - Đánh giá thực tiễn các quy định của pháp luật dân sự và pháp luật chuyên ngành về đại diện theo pháp luật của pháp nhân thông qua một số vụ việc cụ thể. - Phân tích những điểm còn hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật và thực tế thi hành, áp dụng quy định về đại diện theo pháp l...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Thanh;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • - Các phân tích về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước tiếp nhận đầu tư theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU - Các so sánh và đánh giá về cơ chế giải quyết tranh chấp theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU so với các Hiệp định khác mà Việt Nam hoặc EU đã đàm phán ký kết. - Các đánh giá về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam - Đưa ra các khuyến nghị nhằm mục đích giúp Việt Nam thích ứng với chế chế giải quyết tranh chấp mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Nhạn;  Advisor: Trần, Văn Độ (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về định tội danh và quyết định hình phạt đối với các tội vô ý làm chết người và đánh giá, xác định đúng thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt các tội này trên địa bàn cả nước giai đoạn 06 năm (2011 - 2016). Từ đó, đưa ra một số đề xuất tiếp tục hoàn thiện quy định về các tội vô ý làm chết người trong Bộ luật hình sự năm 2015 của nước ta ở khía cạnh lập pháp và đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động định tội danh và quyết định hình phạt đối với các tội vô ý làm chết người trong thực tiễn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

 • - Đề tài nghiên cứu về các chính sách pháp luật về công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề thực tiễn còn bất cập hiện nay trong hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. - Từ những nghiên cứu đó đã chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách pháp luật. - Nêu lên quan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Long Khánh;  Advisor: Trần, Thu Hạnh (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân với việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; rút ra những giá trị về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng phân tích các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2003, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về vấn đề này và thực tiễn áp dụng ở tỉnh Thái Bình từ năm 2011 đến tháng 6/2017. Trên cơ sở đó, luận văn đã kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân với việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và đưa ra giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Dương, Đức Chính (2017)

 • + Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định và phân tích sự cần thiết, mục đích yêu cầu của phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. + Đánh giá thực trạng và thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trong phổ biến giáo dục pháp luật ở các KCN tỉnh Bắc Ninh hiện nay để thấy được những ưu điểm, hạn chế, bất cập và tìm ra nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. + Đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về phổ biến giáo dục pháp luật. Giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trong các KCN trong giai đoạn hiện nay

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Trung;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu tương đối toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản về xác minh điều kiện thi hành án và đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thi hành án dân sự về xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Hải Yến;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu tương đối toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về cán bộ, công chức xã; luận văn phân tích làm rõ thực trạng áp dụng pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Vinh. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật, tác giả đã làm rõ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2017)

 • - Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. - Đánh giá thực trạng pháp luật về mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. - Định hướng và đưa ra giải pháp hoàn thiện mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hòa;  Advisor: Lê, Lan Chi (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong đó luận văn làm rõ các nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Luận văn cũng đánh giá đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố qua thực tiễn Phú Thọ. Từ đó, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 3102