Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Vân (2017)

  • (1) Luận văn đã hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của phụ nữ trong dự án cấp nước và vệ sinh môi trường, bao gồm: - Khái niệm vai trò giới của phụ nữ, khái niệm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn. Tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn dựa trên 3 tiêu chí: kinh tế-kỹ thuật, xã hội và môi trường. Từ đó cho thấy mối quan hệ giữa vai trò của phụ nữ với tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn. - Làm rõ các lý thuyết tiếp cận khi phân tích các vấn đề liên quan đến giới và phụ nữ: Phụ nữ trong phát triển (WID), Giới và Phát triển (GAD), Lý thuyết tiếp cận có sự tham gia. - Phân tích các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về các vấn đề liên quan đến giới, sự tham gia và vai trò của phụ nữ đặc biệt là sự tham gia và ...

  • Thesis


  • Authors: Phạm, Quang Cường;  Advisor: Ngô, Văn Giới (2017)

  • Mức độ bền vững của khu tái định cư theo phương pháp CSA: Kết quả tổng điểm (I) của bản Phiêng Chá là 517, của bản Tà Tủ 2 là 408. Với mức điểm 517 thấy rằng bản tái định cư Phiêng Chá có điểm khởi đầu tốt để hướng tới bền vững nhưng điểm số thấp trong mức 2, để tiến tới tiến trình tuyệt vời nhằm phát triển bền vững (mức 1) cần phải có nhiều giải pháp tác động vào những hạn chế mà cộng đồng bản Phiêng Chá đã và đang gặp phải. Với mức điểm 408 cho thấy cộng đồng bản Tà Tủ 2 cần thực hiện các hành động cụ thể, thiết thực, cấp bách và lâu dài để khắc phục những hạn chế trong phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước và môi trường sống. Mức độ bền vững của khu tái định cư theo phương pháp BS: Tính toán cho thấy vị thế của bản Phiêng Chá và bản Tà Tủ 2 trên bi...