SGS - Master Theses : [56]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56
 • 02050005045.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Cường;  Advisor: Ngô, Văn Giới (2017)

 • Mức độ bền vững của khu tái định cư theo phương pháp CSA: Kết quả tổng điểm (I) của bản Phiêng Chá là 517, của bản Tà Tủ 2 là 408. Với mức điểm 517 thấy rằng bản tái định cư Phiêng Chá có điểm khởi đầu tốt để hướng tới bền vững nhưng điểm số thấp trong mức 2, để tiến tới tiến trình tuyệt vời nhằm phát triển bền vững (mức 1) cần phải có nhiều giải pháp tác động vào những hạn chế mà cộng đồng bản Phiêng Chá đã và đang gặp phải. Với mức điểm 408 cho thấy cộng đồng bản Tà Tủ 2 cần thực hiện các hành động cụ thể, thiết thực, cấp bách và lâu dài để khắc phục những hạn chế trong phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước và môi trường sống. Mức độ bền vững của khu ...

 • 01050003572.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Thanh Lan (2017)

 • Các bên liên quan chính trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn bao gồm người dân địa phương, Ban lập và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ cấp xã, tổ theo dõi và giám sát hoạt động REDD+, tổ giải đáp thắc mắc khiếu nại, thúc đẩy viên cấp cơ sở và cán bộ Ban quản lý Chương trình UN-REDD Bắc Kạn. Các bên liên quan có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương. 2. Mức độ tham gia của các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương được đánh giá ở mức khá đầy đủ và hiệu quả. Tuy vậy, các nguyên tắc tham vấn có hiệu quả và đầy đủ các bên liên quan theo yêu c...

 • 01050003570.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Hà (2017)

 • (1) Xác định các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình: Toàn huyện hiện có 08 loại hình sử dụng đất chính với 19 kiểu sử dụng đất có vai trò quyết định đối với phát triển nông nghiệp và có khả năng phát triển bền vững, trong đó đất sản xuất nông nghiệp có 17 kiểu sử dụng đất; đất lâm nghiệp có 01 kiểu sử dụng đất; đất nuôi trồng thủy sản có 01 kiểu sử dụng đất. (2) Đánh giá được tính bền vững các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình theo nguyên tắc đánh giá đất của FAO áp dụng tại Việt Nam. * Bền vững về kinh tế: - Đối với tiểu vùng 1 có 5 loại hình sử dụng đất với 8 kiểu sử dụng đất, trong đó LUT trồng rừng đem lại ...

 • 01050003569.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh (2017)

 • - Kinh tế: Phát triển bền vững và không ngừng nâng cao thu nhập cho các nông hộ nhỏ lẻ, điều kiện vốn hạn chế. Nâng cao nhận thức của người trồng rau về vai trò và tính cấp thiết của việc áp dụng hệ thống PGS trong sản xuất. Góp phần nâng cao uy tín về nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như Quốc tế. - Xã hội: Góp phần đảm bảo sinh kế cho các nông hộ, duy trì được nguồn giống rau đặc sản tại các vùng trồng rau lâu đời. Thiết lập được mối liên kết giữa các tổ chức của những nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn của từng gia đình, nâng...

 • 01050003566.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Việt Đức (2017)

 • (1) Lý do chọn đề tài: Việt Nam có một bờ biển dài và hầu hết diện tích đất nông nghiệp đều nằm ở đồng bằng ven biển, các khu vực này được cảnh báo là có nguy cơ cao về các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu như ngập lụt, nhiễm mặn, xói mòn, rửa trôi, hạn hán... Những hiện tượng cực đoan này đều là mối đe dọa to lớn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, việc nghiên cứu đánh giá vùng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn có liên quan đến biến đổi khí hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp là một nhiệm vụ có tính cấp thiết cao. Do đó, học viên lựa chọn đề tài “Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn phía nam đồng bằng sông Hồng liên quan đến biến đổi kh...

 • 01050003565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Minh (2017)

 • (1) Luận văn đã đưa ra lý do chon đề tài: xuất phát từ những thách thức mà ngành GTVT đang phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH thì cơ sơ hạ tầng của ngành GTVT hàng năm bị thiệt hại đáng kể do thiên tai đem đến, trong đó trượt lở đất là một trong các tai biến đem lại hậu quả năng nề hàng năm cho ngành GTVT. Với mong muốn và mục tiêu đặt ra về mặt khoa học là xác định mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và tai biến trượt lở dọc theo các tuyến giao thông miền núi, đề xuất giải pháp giảm thiểu, tác giả đã quyết định chọn quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn huyện Yên Châu, Sơn La làm địa điểm nghiên cứu với đề tài: "Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới nguy cơ trượt lở đất đoạn quốc ...

 • 01050003552.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân (2017)

 • (1) Luận văn đã hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của phụ nữ trong dự án cấp nước và vệ sinh môi trường, bao gồm: - Khái niệm vai trò giới của phụ nữ, khái niệm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn. Tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn dựa trên 3 tiêu chí: kinh tế-kỹ thuật, xã hội và môi trường. Từ đó cho thấy mối quan hệ giữa vai trò của phụ nữ với tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn. - Làm rõ các lý thuyết tiếp cận khi phân tích các vấn đề liên quan đến giới và phụ nữ: Phụ nữ trong phát triển (WID), Giới và Phát triển (GAD), Lý thuyết tiếp cận có sự tham gia. - Phân tích các nghiên cứu trên thế giới và Việt...

 • 01050003551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuân (2017)

 • - Phân tích được hiện trạng đa dạng sinh học khu vực sông Mã thuộc các nhóm thực vật nổi, thực vật bậc cao, động vật nổi, thân mềm, giáp xác, cá và phân tích về đa dạng hệ sinh thái ở nước đặc trưng tại khu vực nghiên cứu. - Phân tích được hiện trạng nuôi trồng thủy sản. - Kết quả đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, khai thác và nuôi trồng thủy sản từ năm 2010 - 2015: Đa dạng sinh học ở khu vực chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn có xu hướng giảm cả về số lượng loài và mật độ cá thể. Ngoài ra, các tai biến thiên nhiên như lũ quét, lũ lụt, hạn hán cũng ảnh hưởng cục bộ đến đa dạng sinh học sông Mã. - Đề xuất được các giải pháp bảo tồn đa dạng...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56

SGS - Master Theses : [56]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56
 • 02050005045.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Cường;  Advisor: Ngô, Văn Giới (2017)

 • Mức độ bền vững của khu tái định cư theo phương pháp CSA: Kết quả tổng điểm (I) của bản Phiêng Chá là 517, của bản Tà Tủ 2 là 408. Với mức điểm 517 thấy rằng bản tái định cư Phiêng Chá có điểm khởi đầu tốt để hướng tới bền vững nhưng điểm số thấp trong mức 2, để tiến tới tiến trình tuyệt vời nhằm phát triển bền vững (mức 1) cần phải có nhiều giải pháp tác động vào những hạn chế mà cộng đồng bản Phiêng Chá đã và đang gặp phải. Với mức điểm 408 cho thấy cộng đồng bản Tà Tủ 2 cần thực hiện các hành động cụ thể, thiết thực, cấp bách và lâu dài để khắc phục những hạn chế trong phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước và môi trường sống. Mức độ bền vững của khu ...

 • 01050003572.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Thanh Lan (2017)

 • Các bên liên quan chính trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn bao gồm người dân địa phương, Ban lập và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ cấp xã, tổ theo dõi và giám sát hoạt động REDD+, tổ giải đáp thắc mắc khiếu nại, thúc đẩy viên cấp cơ sở và cán bộ Ban quản lý Chương trình UN-REDD Bắc Kạn. Các bên liên quan có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương. 2. Mức độ tham gia của các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương được đánh giá ở mức khá đầy đủ và hiệu quả. Tuy vậy, các nguyên tắc tham vấn có hiệu quả và đầy đủ các bên liên quan theo yêu c...

 • 01050003570.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Hà (2017)

 • (1) Xác định các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình: Toàn huyện hiện có 08 loại hình sử dụng đất chính với 19 kiểu sử dụng đất có vai trò quyết định đối với phát triển nông nghiệp và có khả năng phát triển bền vững, trong đó đất sản xuất nông nghiệp có 17 kiểu sử dụng đất; đất lâm nghiệp có 01 kiểu sử dụng đất; đất nuôi trồng thủy sản có 01 kiểu sử dụng đất. (2) Đánh giá được tính bền vững các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình theo nguyên tắc đánh giá đất của FAO áp dụng tại Việt Nam. * Bền vững về kinh tế: - Đối với tiểu vùng 1 có 5 loại hình sử dụng đất với 8 kiểu sử dụng đất, trong đó LUT trồng rừng đem lại ...

 • 01050003569.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh (2017)

 • - Kinh tế: Phát triển bền vững và không ngừng nâng cao thu nhập cho các nông hộ nhỏ lẻ, điều kiện vốn hạn chế. Nâng cao nhận thức của người trồng rau về vai trò và tính cấp thiết của việc áp dụng hệ thống PGS trong sản xuất. Góp phần nâng cao uy tín về nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như Quốc tế. - Xã hội: Góp phần đảm bảo sinh kế cho các nông hộ, duy trì được nguồn giống rau đặc sản tại các vùng trồng rau lâu đời. Thiết lập được mối liên kết giữa các tổ chức của những nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn của từng gia đình, nâng...

 • 01050003566.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Việt Đức (2017)

 • (1) Lý do chọn đề tài: Việt Nam có một bờ biển dài và hầu hết diện tích đất nông nghiệp đều nằm ở đồng bằng ven biển, các khu vực này được cảnh báo là có nguy cơ cao về các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu như ngập lụt, nhiễm mặn, xói mòn, rửa trôi, hạn hán... Những hiện tượng cực đoan này đều là mối đe dọa to lớn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, việc nghiên cứu đánh giá vùng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn có liên quan đến biến đổi khí hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp là một nhiệm vụ có tính cấp thiết cao. Do đó, học viên lựa chọn đề tài “Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn phía nam đồng bằng sông Hồng liên quan đến biến đổi kh...

 • 01050003565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Minh (2017)

 • (1) Luận văn đã đưa ra lý do chon đề tài: xuất phát từ những thách thức mà ngành GTVT đang phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH thì cơ sơ hạ tầng của ngành GTVT hàng năm bị thiệt hại đáng kể do thiên tai đem đến, trong đó trượt lở đất là một trong các tai biến đem lại hậu quả năng nề hàng năm cho ngành GTVT. Với mong muốn và mục tiêu đặt ra về mặt khoa học là xác định mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và tai biến trượt lở dọc theo các tuyến giao thông miền núi, đề xuất giải pháp giảm thiểu, tác giả đã quyết định chọn quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn huyện Yên Châu, Sơn La làm địa điểm nghiên cứu với đề tài: "Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới nguy cơ trượt lở đất đoạn quốc ...

 • 01050003552.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân (2017)

 • (1) Luận văn đã hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của phụ nữ trong dự án cấp nước và vệ sinh môi trường, bao gồm: - Khái niệm vai trò giới của phụ nữ, khái niệm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn. Tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn dựa trên 3 tiêu chí: kinh tế-kỹ thuật, xã hội và môi trường. Từ đó cho thấy mối quan hệ giữa vai trò của phụ nữ với tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn. - Làm rõ các lý thuyết tiếp cận khi phân tích các vấn đề liên quan đến giới và phụ nữ: Phụ nữ trong phát triển (WID), Giới và Phát triển (GAD), Lý thuyết tiếp cận có sự tham gia. - Phân tích các nghiên cứu trên thế giới và Việt...

 • 01050003551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuân (2017)

 • - Phân tích được hiện trạng đa dạng sinh học khu vực sông Mã thuộc các nhóm thực vật nổi, thực vật bậc cao, động vật nổi, thân mềm, giáp xác, cá và phân tích về đa dạng hệ sinh thái ở nước đặc trưng tại khu vực nghiên cứu. - Phân tích được hiện trạng nuôi trồng thủy sản. - Kết quả đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, khai thác và nuôi trồng thủy sản từ năm 2010 - 2015: Đa dạng sinh học ở khu vực chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn có xu hướng giảm cả về số lượng loài và mật độ cá thể. Ngoài ra, các tai biến thiên nhiên như lũ quét, lũ lụt, hạn hán cũng ảnh hưởng cục bộ đến đa dạng sinh học sông Mã. - Đề xuất được các giải pháp bảo tồn đa dạng...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56