Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Dang, An Hai;  Advisor: Nguyen, Viet Anh, Supervisor (2007)

  • 88 p. + CD ROM; Phân tích Chiến lược phát triển thương hiệu và chiến lược marketing của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Nghiên cứu quan điểm của khách hàng, người tiêu dùng đối với sản phẩm bia nói chung và chiến lược phát triển thương hiệu Vidabeer của Công ty C (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Business Administration -- School of Business. Vietnam national university HaNoi, 2007