Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn (2010)

  • 98 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu và hệ thống lại những lý thuyết liên quan đến vấn đề động viên người lao động và làm nổi bật những phương pháp động viên có thể áp dụng được. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác động viên người lao động tại công ty Asiacontrol, những tồn t (...); Electronic Resources