Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Thanh Hoài;  Advisor: Nguyễn, Việt Anh, người hướng dẫn (2010)

  • 92 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Tóm tắt lý thuyết về các kiến cơ bản của hoạt động marketing kỹ thuật số cũng như các bước để xây dựng một kế hoạch Marketing kỹ thuật số cho công ty và sau đó là phần áp dụng lý thuyết vào trường hợp của Nike Inc Vietnam. Khẳng định được xu hướng phát tri (...)