Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33780
Title: Công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu đia chí tại Thư viện Thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Mến
CHU, NGỌC LÂM
Keywords: Bổ sung tài liệu;Xử lý tài liệu;Tài liệu địa chí;Thư viện Hà Nội
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Thông Tin Thư viện
Abstract: Thư viện Hà Nội với công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu địa chí; Thực trạng công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu địa chí tại Thư viện Thành phố Hà Nội; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu địa chí tại Thư viện Hà Nội.
Description: KL00069; 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33780
Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KL00069.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.