Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33818
Title: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Authors: Trần, Thị Kiên
Trần, Thị Quý
Keywords: Dịch vụ thông tin;Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Thông Tin Thư viện
Abstract: Tìm hiểu về thực trạng tổ chức hoạt động của chợ công nghệ và thiết bị, từ đó đưa ra một số nhận xét, kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chợ công nghệ và thiết bị trong tương lai.
Description: KL00080; 109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33818
Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KL00080.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.79 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : KL00080b.pdf
  • Description : 
  • Size : 79.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.