Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33960
Title: Nghiên cứu văn hóa ẩm thực Tây Bắc phục vụ du lịch
Authors: Trần, Thúy Anh
Nguyễn, An Thuận
Keywords: Ẩm thực;Du lịch
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Citation: Nguyễn, A. T. (2016). Nghiên cứu văn hóa ẩm thực Tây Bắc phục vụ du lịch. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch ẩm thực và nghiên cứu văn hóa ẩm thực tại Tây Bắc. Chương 2: Thực trạng và vai trò của ẩm thực Tây Bắc trong sự phát triển kinh doanh du lịch. Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm khai thác phát triển tiềm năng du lịch ẩm thực Tây Bắc.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33960
Language: vi
Format Extent: 96 tr.
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004768(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 643.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.