Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34001
Title: Tổ chức quản lý và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ về đất đai tại ở Thái Bình
Authors: Bùi, Thị Liễu
Keywords: Lưu trữ học;Đất đai;Quản lý
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34001
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004791(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 418.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.