Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34252
Title: Từ trường của vi cấu trúc từ với biến thiên từ trường lớn : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Bùi, Viết Chung
Keywords: Từ trường;Vi cấu trúc từ;Công nghệ Nano
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Description: 59 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34252
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008247.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.