Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChu, Thị Thanh Hương-
dc.date.accessioned2017-05-16T02:36:04Z-
dc.date.available2017-05-16T02:36:04Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationChu, T. T. H. (2017). Vai trò giám sát của Quốc hội trong ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34259-
dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận về vai trò giám sát của Quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Chương 2: Thực tiễn thực thi vai trò giám sát của quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế tại Việt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam về điều ước Quốc tế.-
dc.format.extent116 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : Khoa Luậten_US
dc.subjectLuật quốc tếen_US
dc.subjectĐiều ước quốc tếen_US
dc.subjectLuật và pháp chếen_US
dc.titleVai trò giám sát của Quốc hội trong ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ở Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008252.pdf
  • Size : 703,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorChu, Thị Thanh Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-16T02:36:04Z-
  dc.date.available2017-05-16T02:36:04Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationChu, T. T. H. (2017). Vai trò giám sát của Quốc hội trong ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34259-
  dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận về vai trò giám sát của Quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Chương 2: Thực tiễn thực thi vai trò giám sát của quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế tại Việt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam về điều ước Quốc tế.-
  dc.format.extent116 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : Khoa Luậten_US
  dc.subjectLuật quốc tếen_US
  dc.subjectĐiều ước quốc tếen_US
  dc.subjectLuật và pháp chếen_US
  dc.titleVai trò giám sát của Quốc hội trong ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ở Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008252.pdf
  • Size : 703,69 kB

  • Format : Adobe PDF