Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34272
Title: Giáo trình luật ngân sách nhà nước
Authors: Nguyễn, Văn Tuyến
Nguyễn, Thị Ánh Vân
Phạm, Thị Giang Thu
Vũ, Văn Cương
Trường Đại học luật Hà Nội
Keywords: Luật ngân sách Nhà nước;Chính sách công
Issue Date: 2010
Publisher: H.: CAND
Series/Report no.: Tái bản lần 5;
Abstract: NHẬP MÔN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC -- LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN TÀI CHÍNH CÔNG HIỆN ĐẠI --
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34272
Format Extent: 271 tr.
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : 00030000238(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 26.99 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 00030000238(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 19.48 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 00030000238(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 17.09 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 00030000238(6).pdf
 • Description : 
 • Size : 18.33 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 00030000238(4).pdf
 • Description : 
 • Size : 22.39 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 00030000238(5).pdf
 • Description : 
 • Size : 24.25 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.