Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34286
Title: Hoá học hữu cơ : Phần bài tập. Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường Đại học, Cao đẳng
Authors: Ngô, Thị Thuận
Keywords: Hoá hữu cơ;Mạch Cácbon
Issue Date: 1999
Publisher: H. : KH và KT
Description: 186 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34286
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : V_D0_08774(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 12.64 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_D0_08774(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 26.86 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_D0_08774(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 48.77 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.