Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34299
Title: Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại
Authors: Nguyễn, Văn Vỵ
Keywords: Hướng đối tượng;Phân tích thiết kế;Thiết kế hệ thống thông tin
Issue Date: 2002
Publisher: NXB Thống kê
Description: 361 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34299
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : V_G0_22012(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 39.37 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_22012(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 10.55 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_22012(4).pdf
 • Description : 
 • Size : 24.08 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_22012(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 19.55 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.