Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34305
Title: Bài tập toán cao cấp Tập 3
Authors: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn, Hồ Quỳnh
Keywords: Toán cao cấp;Phép tính giải tích nhiều biến số;Tích phân;Phương trình vi phân
Issue Date: 2013
Publisher: NXB Giáo dục
Description: 499 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34305
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : V_G0_35650(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 13.43 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_35650(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 6.35 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_35650(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 15.95 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_35650(4).pdf
 • Description : 
 • Size : 12.58 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_35650(5).pdf
 • Description : 
 • Size : 20.8 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.