Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34313
Title: Hạn chế sự tùy tiện của cơ quan nhà nước
Authors: Nguyễn, Đăng Dung
Keywords: Chế ước quyền lực;Cơ quan nhà nước
Issue Date: 2010
Publisher: Tư pháp
Abstract: Nhà nước là một thực thể mang bản tính con người -- Các biện pháp hạn chế sự tùy tiện của cơ quan nhà nước
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34313
Language: vi
Format Extent: 289 tr.
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_48082(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 5.86 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : V_G0_48082(2).pdf
  • Description : 
  • Size : 23.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.