Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34315
Title: Hỏi - đáp những vấn đề tâm lý
Authors: Lê Thị Bừng ; Nguyễn Xuân Long
Keywords: Tâm lý học đại cương;Tâm lý học đời thường
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Giáo dục
Description: 163 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34315
Appears in Collections:100 - Triết học và tâm lý học

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_D0_20855(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 52.2 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : V_D0_20855(2).pdf
  • Description : 
  • Size : 11.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.