Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34465
Title: Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20
Authors: Nguyễn, Quý Thanh, người hướng dẫn
Huỳnh, Dương Trung Trực
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 71 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34465
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050001773_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.