Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34500
Title: Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su (nghiên cứu trường hợp tại Công ty Cao su Phú Riềng) : Luận văn ThS. Giáo dục học
Authors: Vũ, Thị Phương Anh , người hướng dẫn
Nguyễn, Phong Phú
Keywords: Sinh viên tốt nghiệp;Giáo dục đại học;Đánh giá chất lượng;Công việc
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
Trình bày tổng quan về chất lượng giáo dục, năng lực, năng lực người tốt nghiệp, các quan điểm về người tốt nghiệp, các thang nhận thức trong đào tạo. Khái quát thực trạng đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tìm hiểu được những ưu điểm, những mặ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34500
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003038.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.