Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3467
Title: Giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
Other Titles: Resolution over distribution of marital property upon divorce
Authors: Đinh, Thị Minh Mẫn
Keywords: Tranh chấp tài sản;Ly hôn;Luật hôn nhân và gia đình;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 80 tr.
Abstract: - Nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như thực trạng pháp luật giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, tìm ra các hạn chế, bất cập trong quá trình giải quyết chia tài sản chung vợ chồng. - Đưa ra những đề xuất để tìm ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho các đề tài và bài viết có liên quan của những người đi sau về lĩnh vực pháp luật giải quyết chia tài sản chung vợ chồng; đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung vợ chồng ở Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3467
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.pdf
  • Description : 
  • Size : 481.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.