Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3483
Title: Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân - Qua thực tiễn huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Other Titles: Solving an administrative complaint in the land of the People's Court - Practice Through Hoang Hoa district, Thanh Hoa
Authors: Lê, Thị Ngọc Tú
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Khiếu nại tố cáo;Đất đai;Quyền sử dụng đất
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 109 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu khái niệm, vai trò, đặc điểm hoạt động giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tòa án nhân dân; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động giải quyết khiếu kiện hành chính về đất đai tại tòa án nhân dân nói chung, tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa nói riêng. Từ đó rút ra những mặt đã đạt được, những tồn tại, đồng thời nêu rõ được nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Trên cơ sở những phân tích đánh giá đó, đưa ra một số các giải pháp mang tính đồng bộ với mục đích góp phần nhằm hoàn thiện hơn nữa về mặt khoa học pháp lý đối với vấn đề giải quyết khiếu kiện hành chính nói chung, khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai nói riêng tại tòa án nhân dân cấp huyện.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3483
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân.pdf
  • Description : 
  • Size : 414.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.