Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3488
Title: Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I
Other Titles: Business strategy of Pharbaco Central Pharmaceutical joint stock company
Authors: Đặng, Quang Hưng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Chiến lược kinh doanh;Công ty cổ phần dược phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 88 tr.
Abstract: Học viên đã phân tích tình hình hiện tại để từ đó lựa chọn và chiển khai chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương I.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3488
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đặng Quang Hưng.pdf
  • Description : 
  • Size : 485.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.