Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3490
Title: Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh
Other Titles: Provide solutions and recommendations to strengthen the management of bad debts in the BIDV - Branch Ha Tinh
Authors: Nguyễn, Đình Hồng
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý nợ xấu;Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 78 tr.
Abstract: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại như: khái niệm và vai trò quản lý nợ xấu. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. - Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp để tăng cường quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3490
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyễn Đình Hồng.pdf
  • Description : 
  • Size : 517.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.