Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3491
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Other Titles: Administration credit risk at Vietnam Technological and Commercial Bank
Authors: Nguyễn, Thị Sâm
Keywords: Quản trị rủi to;Tín dụng;Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 88 tr.
Abstract: Luận văn đã tiếp cận được một số khía cạnh chung về quản trị rủi ro tín dụng từ một ngân hàng cụ thể để phân tích thực hành. Đánh giá được những nét căn bản về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank trong thời gian qua, chỉ ra được một số nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong lĩnh vực này. Luận văn cũng đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro trong các tổ chức tín dụng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3491
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyễn Thị Sâm.pdf
  • Description : 
  • Size : 422.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.