Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3492
Title: Chiến lược xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH Nhật Thắng sang thị trường EU
Authors: Nguyễn, Thị Tuyến
Keywords: Quản trị kinh doanh;Chiến lược xuất khẩu;Hàng thủ công mỹ nghệ;Thị trường EU;Doanh nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 79 tr.
Abstract: Luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận, phân tích môi trường kinh doanh của công ty một cách khoa học, từ đó đề xuất điều chỉnh chiến lược hiện tại của công ty để xây dựng chiến lược mới sát thực hơn, có tầm nhìn hơn. Luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận, phân tích môi trường kinh doanh của công ty một cách khoa học, từ đó đề xuất điều chỉnh chiến lược hiện tại của công ty để xây dựng chiến lược mới sát thực hơn, có tầm nhìn hơn
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3492
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyễn Thị Tuyến.pdf
  • Description : 
  • Size : 465.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.