Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3494
Title: Thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm
Other Titles: Gather, research and evaluation of evidence in civil proceedings of the Court of First Instance
Authors: Nguyễn, Kim Lượng
Keywords: Luật dân sự;Tố tụng dân sự;Tòa án cấp sơ thẩm;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 90 tr.
Abstract: - Phân tích làm rõ khái niệm, ý nghĩa và cơ sở của việc pháp luật quy định thu thập nghiên cứu, đánh giá chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm. - Phân tích làm rõ nội dung và đánh giá được các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ. - Trình bày được những vấn đề về thực tiễn thu thập, nghiên cứu, đánh giá chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập của quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện. - Đề xuất được một số kiến nghị hoàn thiện và thực hiện các quy định của pháp luật về thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3494
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyễn Kim Lượng.pdf
  • Description : 
  • Size : 340.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.