Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3497
Title: Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, qua thực tiễn thành phố Hải Phòng
Other Titles: Implementation of law on drug prevention through the reality of Haiphong City
Authors: Nguyễn, Xuân Hiến
Keywords: Lịch sử nhà nước;Pháp luật Việt Nam;Phòng chống ma túy;Hải Phòng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 119 tr.
Abstract: - Lý luận cơ bản về ma túy; công tác phòng, chống ma túy và thực hiện pháp luật về phòng, chống ma túy; - Nêu, phân tích quan điểm của Đảng, Nhà nước và Thành ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống ma túy. - Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Quan điểm và giải pháp để bảo đảm thực hiện pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng. :
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3497
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyễn Xuân Hiến.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.