Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3501
Title: Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai – thành phố Hà Nội. Thực trạng và giải pháp
Other Titles: Activity settle complaints and denunciations in Quoc Oai district, Hanoi city- Situations and Solutions
Authors: Lê, Thị Sáu
Keywords: Khiếu nại;Tố cáo Hà Nội;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 82 tr.
Abstract: Thứ nhất, Luận văn đã trình bày một cách tổng quan có hệ thống các quy đinh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo có phân tích tìm ra những hạn chế, bất cập của luật khiếu nại, luật tố cáo 2011. Thứ hai, Thông qua việc phân tích thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để tìm ra những hạn chế, bất cập trong thực tiễn giải quyết các khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai đồng thời tìm ra những nguyên nhân của những hạn chế bất cập đó. Thứ ba: trên cơ sở những đánh giá về hạn chế, bất cập trong những quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo 2011 và thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai, tác giả đưa ra những đề xuất pháp lý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật khiếu nại, tố cáo đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3501
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Lê Thị Sáu.pdf
  • Description : 
  • Size : 263.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.