Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3502
Title: Hoàn thiện địa vị pháp lý của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam
Other Titles: Improve the legal status of the accused and defendant who is a minor in criminal procedure of Vietnam
Authors: Vũ, Thị Phương Thanh
Keywords: Luật hình sự;Tố tụng hình sự;Người chưa thành niên;Bị can;Bị cáo;Địa vị pháp lý
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 119 tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật TTHS Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới về địa vị pháp lý của bị can, bị cáo là người chưa thành niên dưới khía cạnh lập pháp tố tụng hình sự và áp dụng chúng trong thực tiễn, luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về địa vị pháp lý của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong pháp luật về TTHS của Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp đảm bảo địa vị pháp lý này trong thực tiễn áp dụng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3502
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoàn thiện địa vị pháp lý của bị can.pdf
  • Description : 
  • Size : 458.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.