Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3509
Title: Án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam
Other Titles: Civil Code and Civil Procedures
Authors: Nguyễn, Thị Lan
Keywords: Luật dân sự;Án phí;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 83 tr.
Abstract: + Luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về án phí dân sự, luận giải rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về mức án phí, người phải chịu án phí, các trường hợp miễn, không phải nộp án phí; khái quát được lịch sử hình thành các quy định về án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam; + Luận văn đã phân tích làm rõ các quy định trong pháp luật hiện hành về án phí dân sự qua đó chỉ ra các điểm còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành; + Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về án phí dân sự tại các Tòa án, luận văn đã nêu ra được những điểm còn vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3509
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyễn Thị Lan.pdf
  • Description : 
  • Size : 333.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.