Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35138
Title: Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây : Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 62 31 03
Authors: Trịnh, Văn Tùng, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thùy Dung
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 169 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận án TS. Xã hội học-- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35138
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004506.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.