Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35139
Title: Vấn đề thừa kế tài sản trong Ngự thành bại thức mục và so sánh với Quốc triều hình luật: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Phan, Huy Lê, người hướng dẫn
Phan, Hải Linh, người hướng dẫn
Phạm, Hoàng Hưng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận án TS. Lịch sử thế giới: 62 22 03 11 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35139
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004505.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.