Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn-
dc.contributor.authorPhạm, Xuân Thiên, 1972--
dc.date.accessioned2017-05-17T05:16:17Z-
dc.date.available2017-05-17T05:16:17Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.degreecode02050002291-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35144-
dc.description.abstractLuận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-
dc.description.abstractHội nhập kinh tế quốc tế-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.publisherĐHKHXH&NV-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử (Full)-
dc.subjectTriết học-
dc.subjectKinh tế Việt Nam-
dc.titleMối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050002291.pdf
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorPhạm, Xuân Thiên, 1972--
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:16:17Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:16:17Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.degreecode02050002291-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35144-
  dc.description.abstractLuận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-
  dc.description.abstractHội nhập kinh tế quốc tế-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.publisherĐHKHXH&NV-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử (Full)-
  dc.subjectTriết học-
  dc.subjectKinh tế Việt Nam-
  dc.titleMối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050002291.pdf
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF